Přeskočit na obsah

AKCE TÝDNE: Cu drát nový 180,- Kč/kg, Cu mix 168,- Kč/kg

Výpis z obchodního rejstříku

Souhlas k provozování zařízení

Osvědčení o registraci plátce DPH

Seznam přijímaných odpadů

Smlouva o zajištění zpětného odběru

Souhlas k provozování mobilního sběru výkupu odpadů Středočeský Kraj

Souhlas k provozování mobilního sběru výkupu odpadů Praha

Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu

Souhlas k provozování zařízení demnotáže elektrozařízení

Souhlas k provozování zařízení demnotáž elektromotorů

Souhlas k provozování sběru a výkupu elektrozařízení

Souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

Smlouva o zajištění zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů

Smlouva o zajištění zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení a elektroodpadu

Výpis z obchodního rejstříku

Osvědčení o registraci plátce DPH